Rozhodnutí Policie ČR ze dne 21.4.2016 č.j. PPR-9144-4/ČJ-2016-990140

Policie ČR dne 4.4.2016 č.j. PPR-9144-2/ČJ-2016-990140 rozhodla, že nemá informace ke zcela protichůdným tvrzením policie, jak se dle zákona určuje vzorek konopí pro měření obsahu THC, byť mohou být rozdíly obsahu dle definice vzorku až stonásobně odlišné. Rozhodnutí najdete ZDE. Proti tomuto zcela kreativnímu pojetí trestního práva při měření obsahu THC v konopí od 20.4.2004, kdy je možné dle § 29 zákona o návykových látkách bez oznámení úřadům do 100 m2/osobu pěstovat a zpracovávat konopí, bylo podáno odvolání. Policie ČR na odvolání a námitky v něm obsažené policie nereagovala a dne 21.4.2016 vydala níže uvedené rozhodnutí č.j. PPR-9144-4/ČJ-2016-990140, kdy žadateli doporučila podat stížnost.