Dne 4.4.2016 č.j. PPR-9144-2/ČJ-2016-990140. Zcela kreativní pojetí trestního práva při měřeníé obsahu THC v konopí od 20.4.2004, kdy je možné bez oznámení úřadům do 100 m2/osobu pěstovat a zpracovávat konopí