Interpelace ministra vnitra Milana Chovance poslancem Martinem Novotným


Dle sdělení Krajského ředitelství Policie ČR v Brně ze dne 9.9.2016 je šetření trestního podnětu zneužití funkce při krytí organizovaného zločinu uvedeným státním zástupcem MSZ v Brně započaté z popudu VSZ v Praze a šetřené policií ode dne 20.7.2016 předáno dne 9.9.2016 Národní centrále proti organizovanému zločinu a ta jej vede pod číslem jednacím NCOZ -6401/ČJ-2016-4100KR