Ministr vnitra dne 9.11.2016 č.j. MV 139179-3/ KM-2016 a předseda Nejvyššího soudu dne 21.4.2016 č. j. Zin 38/2016 ad.

Rozhodnutí předsedy Nejvyššího soudu ČR ze dne 21.4.2016 č. j. Zin 38/2016 dokládá neexistenci právní normy a judikatury k určení vzorku konopí k měření obsahu THC a dokládá důkazy libovolného měření policií dle jednotlivých neurčitých postupů v každém kraji jinak a tedy s jinými výsledky a vždy v rozporu se zákonem a definicí konopí, což najdete ZDE Na http://univerzita-palackeho.blogspot.com/ najdete stanoviska soudně znaleckého ústavu PřF ÚP a znalců ÚP, že výsledky měření konopí s rozličným určením vzorku k měření jsou vždy mnohonásobně odlišné a také nepřezkoumatelné a že konopí není prekurzor! Rozhodnutí ministra vnitra ze dne 9.11.2016 dokládá neexistenci informací, jak jinak než pěstováním a zpracováním konopí v souladu s úmluvami, judikaturou a zákonem dle §§ 28 a 31, odst. 1 trestního zákoníku ochránit svůj život a zdraví!!! Policie přesto na popud státních zastupitelství a se souhlasem soudů s tragickými důsledky konfiskuje občanům konopí k léčbě a výzkumu a vrhá je do trestních řízení, viz stížnost ministru vnitra od vedoucího výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) Dušana Dvořáka k 17.listopadu 2016, kterou najdete ZDE