Ministerstvo vnitra dne 1.10.2016Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232 a Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962, společná adresa Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Ministerstvo vnitra prostřednictvím
Policie ČR, Třída Kosmonautů 189/10, 77900 Olomouc

-elektronicky a poštou -

Věc: A. stížnost na odmítání NCOZ šetření trestního podnětu s důkazy doloženého organizovaného zločinu zástupců veřejné moci B. Odvolání na nevydání informací

K stížnosti a odvolání

1.    Podáváme stížnost na rozhodnutí Policie ČR - Národní centrála pro organizovaný zločin ze dne 13.9.2016 č.j. NCOZ-6401/ČJ-2016-410090-E, která opětovně stejně jako vždy ÚOOZ uvedla, nebude trestní podnět šetřit a nově pak uvedla, že žádný policejní orgán nemá v podmínkách právního řádu ČR zákonné oprávnění přezkoumávat rozhodnutí či stanovisko žádného státního zástupce, tzn. že policie odmítla již popáté od roku 2011 (dříve ÚOOZ) šetřit trestní podnět na spáchané zločiny orgány veřejné moci, přestože GIBS opakovaně uvedla, že právě tento orgán má toto v kompetenci. Žádáme, aby dosavadní postup byl vyhodnocen jako mylný ze správního řádu a ministerstvo přikázalo trestné činy zabití a zmrzačení občanů doložené i soudním znalcem šetřit a stejně tak šetřilo lživá tvrzení justice a státních zástupců, že konopí je prekurzor, viz obecné, odvolací, nejvyšší soud a přezkumy uvedené ve veřejných spisech ústavních stížností č.j. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16 zakončených vždy lživým tvrzením, že věc nemá řešit Soudní dvůr, protože konopí je prekurzor, viz první rozhodnutí č.j. II. ÚS 664/12.

2.    Podáváme odvolání na rozhodnutí Policie ČR ze dne 15. 9.2016 (mylně uvedeno 15. 8. 2016) č,j. KRPM- 113133-11/ČJ-2016-140OAP a žádáme odvolací orgán,  aby policie zcela explicitně uvedla, že nemá žádnou informaci, jak jinak než pěstováním a zpracováním konopí lze ochránit své zdraví a realizovat výzkum v souladu s ustanoveními vylučujícími trestnost skutku dle judikatury a  §§ 28 a 31, odst. 1 Trestního zákoníku, zvláště pak za situace, když je cena cannabisterapie v limitu konopné vyhlášky č.236/2015 Sb. v ceně více než 50 tisíc Kč/měsíčně.

Odůvodnění:

3.    Policie ČR dne 26.9.2016 č.j. PPR -25244-4/ČJ -2016-990140 uvedla, že součástí právního řádu ČR není žádný právní předpis, který by policii zakazoval šetřit zločiny spáchané soudci a státními zástupci.

4.    Policie ČR opakovaně od roku 2010 uvedla, že nikdy nezvážila konopí a jeho produkty při konfiskacích výzkumnické farmy v Ospělově a Edukativní konopné klinice v Praze a současně vždy vykázala nad limit obsahu THC, a opakovaně také na EU uznaných odrůdách neomamného konopí.

5.    Policie ČR opakovaně od roku 2010 uvedla, že nemá žádný právní předpis, který by určoval, jaký vzorek konopí je určen k měření obsahu THC v konopí při pěstování a zpracování konopí bez povolení z plochy do 100 m2/osobu dle §§ 29 a 5. odst. 5 trestního zákoníku a bylo doloženo, že policie na jižní Moravě měří obsah THC zcela odlišně (váží celou rostlinu), než např. severní Moravě (neváží, nelze poznat, co váží, resp. deklaruje k propadnutí). Lze na soudně znaleckých analýzách doložit, že rozdíly obsahu THC dle vzorku určeného k měření mohou být až 100 násobné. Stejně tak lze doložit, že policie ignoruje používat unijní normu, nebo zákon o návykových látkách s definicí konopí jako celé nadzemní části rostliny včetně vrcholíku. 

V Olomouci dne 1. 10. 2016               Dušan Dvořák